Avís legal

1. OBJECTE
El present avís legal regula l’ús i utilització del lloc web www.benicarloimpulsa.es, del que n’és titular RH EN POSITIU.
BENICARLÓ IMPULSA EL TEU NEGOCI és una marca propietat de RH EN POSITIU.
La navegació pel lloc web de BENICARLÓ IMPULSA EL TEU NEGOCI us atribueix la condició d’USUARI/ÀRIA i comporta l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions publicades en aquest avís legal. Us advertim que aquestes condicions poden ser modificades sense cap notificació prèvia per part de RH EN POSITIU. Si les condicions canviaren, es publicaran i s’avisarà amb la màxima antelació possible.
Per això és recomanable llegir atentament el seu contingut en cas de voler accedir-hi i fer ús de la informació i dels servicis oferits en aquest lloc web.
Com a usuari/ària, a més, esteu obligat a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb la normativa legal, la bona fe, l’ordre públic, els usos de trànsit i el present Avís Legal. Si no, respondreu davant RH EN POSITIU o davant de tercers, de qualsevol dany i perjuidici que poguera causar-se com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.
Qualsevol utilització distinta a l’autoritzada està expressament prohibida i RH EN POSITIU pot denegar o retirar l’accés i el seu ús en qualsevol moment.

2. IDENTIFICACIÓ
RH EN POSITIU, en compliment de la Llei 34/2004, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, us informa que:
• La seua representació social és: ALBERTO HEREDIA BORT
• El seu NIF és 53224606F
• El seu domicili social està a: AV. DE FRANCISCO TARREGA, 44 – 12540 VILA-REAL (CASTELLÓ)

3. COMUNICACIONS
Per a comunicar-vos amb nosaltres, posem a la vostra disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:
• Correu electrònic: info@rhenpositiu.es
• Telèfon: 964 19 80 18
Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris/àries i RH EN POSITIU es consideraran eficaces, a tots els seus efectes, quan es facen a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.

4. CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ
Aquest lloc web i els seus servicis són d’accés lliure i gratuït. No obstant això, RH EN POSITIU pot condicionar la utilització d’alguns dels servicis oferits en la seua web a la prèvia cumplimentació del corresponent formulari.
L’usuari/ària garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comunique a RH EN POSITIU i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faça.
L’usuari/ària es compromet expresament a fer un ús adequat dels continguts i servicis de RH EN POSITIU i a no emprar-los per a, entre d’altres:
1. Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia al terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l’ordre públic.
2. Introduir en la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, desbaratar, interrompre o generar errors o danys als documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de RH EN POSITIU o de terceres persones; així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus servicis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals RH EN POSITIU presta els seus servicis.
3. Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics de RH EN POSITIU o de tercers i, en el seu cas, extraure’n informació.
4. Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de RH EN POSITIU o de tercers.
5. Suplantar la identitat de qualsevol altre usuari.
6. Reproduir, copiar, distribuir posar a disposició de, o qualsevol altra forma de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es tinga l’autorització del titular dels corresponents drets o que això estiga legalment permés.
7. Recaptar dades amb finalitat publicitària i remetre publicitat de qualsevol tipus i comunicacions amb finalitats de venda o altres de naturalesa comercial si no hi ha una sol·licitud prèvia o consentiment.

Tots els continguts del lloc web, com ara textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, software, així com el seu disseny gràfic i còdis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany a RH EN POSITIU, sense que es puguen entendre cedits a usuari/ària cap dels drets d’explotació més enllà d’allò estrictament necessari per a l’ús correcte de la web.
En definitiva, els usuaris/àries que accedisquen a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, en el seu cas, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguen cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·len a servidors conectats a xarxes, ni siguen objecte de cap tipus d’explotació.
Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol tipus que apareguen al lloc web són propietat de RH EN POSITIU, sense que es puga entendre’s que l’ús o accés atribuïsca a l’usuari/àreia cap dret sobre aquestos.
La distribució, modificació, cesió o comunicació pública dels continguts i de qualsevol altre acte que no haja sigut expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queden prohibits.
L’establiment d’un hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre RH EN POSITIU i el propietari del lloc web en la que s’establisca, ni l’acceptació i aprobació per part de RH EN POSITIU dels seus continguts o servicis.
RH EN POSITIU no es responsabilitza de l’ús que cada usuari done als materials posats a la seua disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitze en base a aquestos.

• EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT EN L’ACCÉS I LA UTILITZACIÓ
El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garantitze plenament l’accés a tots els continguts, ni la seua exhaustivitat, correció, vigència o actualitat, ni la seua idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.
RH EN POSITIU exclou, fins on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

1. La impossibilitat d’accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tot tipus dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició, als quals s’hagen accedit a través del lloc web o dels servicis que s’hi ofereixen.

2. La presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguen produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris/àries.

3. L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i el present avís legal com a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, i com a exemple, RH EN POSITIU no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulneren drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.
Així mateix, RH EN POSITIU declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobe fora d’aquesta web i no siga gestionada pel nostre webmaster. La funció dels enllaços que apareixen en aquesta web és exclusivament la d’informar a l’usuari/ària sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que oferix aquesta pàgina web. RH EN POSITIU no garanteix a ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggerïx, invita o hi recomana la visita, per tant, tampoc serà responsable del resultat obtingut. RH EN POSITIU no es responsabilitza del establiment d’hipervincles per part de tercers.

• PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT
En cas que qualsevol usuari/ària o un tercer considere que existeixen fets o circumstàncies que revelen el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, ha d’enviar una notificació a RH EN POSITIU identificant-se degudament i especificant les suposades infraccions.

• PUBLICACIONS
La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substituïx la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagen de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l’únic instrument que dona fe de la seua autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web ha d’entendre’s com una guia sense propòsit de validesa legal.

5. LEGISLACIÓ APLICABLE
Les condicions presents es regiran per la legislació espanyola vigent. La llengua utilitzada serà el castellà.

Porta el teu negoci a l'era digital

Aprofita aquest pograma per a adaptar el teu negoci a l’actualitat i trau-li tot el rendiment a les TIC.

ORGANITZA: